De uitvraag is hét moment van informatieoverdracht van opdrachtgever naar opdrachtnemer. Deze overdracht geschiedt nog vaak in de vorm van een bestek, dat tevens de basis vormt van de overeenkomst tussen beide partijen. Een goed bestek laat weinig ruimte over voor discussie. Practice-Engineering begeleidt de uitvraag voor opdrachtgevers.

Practice-Engineering kijkt verder dan traditionele aanbestedingsvormen. Ketensamenwerking en bouwteam zijn alternatieve vormen van uitbesteding van projecten waar Practice-Engineering veel ervaring mee heeft. Neem contact met ons op voor een vrijlblijvend gesprek, waarin wij u adviseren over een voor u zo aantrekkelijke mogelijke vorm van projectrealisatie.

Practice-Engineering brengt de juiste partijen samen voor een optimaal resultaat!