Uitkragende galerij- en balkonvloeren zijn de laatste tijd in het nieuws. Er bestaat een risico dat de wapening van de uitkraging zodanig is aangetast dat de vloer gedeeltelijk bezwijkt. Het risico is zo groot dat van overheidswege is bepaald dat alle uitkragende galerijvloeren voor 1 juli 2017 geïnspecteerd moeten zijn. Practice-Engineering is dé specialist op dit gebied.

Niet alle vloeren zijn uitkragende vloeren. Maar mocht het een dergelijke constructie betreffen dan wordt de vloer volgens een vast protocol geïnspecteerd. Dit protocol staat omschreven in CUR Publicatie 248. Practice-Engineering inspecteert volgens een vast protocol waarbij een aantal stappen worden doorlopen. In de praktijk komt het vaak voor dat niet het gehele protocol hoeft worden doorlopen. Hierdoor wordt op overbodige inspectie kosten bespaard.

Vraag vrijblijvend advies over uw situatie. De Betononderhoudskundige van Practice-Engineering kan u verder helpen.