Voor een woningbouwvereniging heeft Practice-Engineering onderzoek gedaan naar betonschade veroorzaakt door chloriden. Het bleek dat bij 9 galerijflats deze schade voorkomt. In overleg met de opdrachtgever heeft Practice-Engineering een herstelplan gemaakt. In het kort komt het erop neer dat de complexen met de meeste schade direct zijn hersteld, o.a. door de toepassing van kathodische bescherming. Van de overige complexen is een plan opgesteld voor herstel in de komende jaren. Het continue monitoren van de complexen maakt onderdeel uit van het plan.
Kathodische bescherming galerijflats.

Voor een tender van de restauratie van een scheepsbouwloods (Rijksmonument) heeft Practice-Engineering een Plan van Aanpak opgesteld en alternatieven uitgewerkt. Hierbij waren het monumentale karakter van de scheepsbouwloods en het beperken van hinder voor de omgeving tijdens de renovatie een belangrijke gunningscriteria voor de opdrachtgever. Na aanbesteding bleek dat de aanbieding als meest gunstige inschrijving werd gehonoreerd. Vervolgens kreeg Practice-Engineering de opdracht om het Plan van Aanpak te vertalen in een bestek.
Renovatie monumentale scheepsbouwloods te Amsterdam.

Een hotel in Amsterdam heeft na renovatie van het souterrain nog steeds last van lekkage. De aannemer wijst alle verantwoordelijkheid van zich af. Practice-Engineering doet onafhanklijk onderzoek en beoordeelt of het wegnemen van de oorzaak destijds binnen de verantwoordelijkheid van de aannemer viel. Het rapport van Practice-Engineering is gebruikt om tot een oplossing van het lekkage probleem te komen.
Onderzoek naar uitgevoerd werk.

Een ziekenhuis in Leiden wil de onderhoudstoestand van een 20 jaar oud rioolgemaal weten. Hierbij is men vooral geïnteresseerd naar de kwaliteit van het beton en staal in het gemaal na jarenlange intensief gebruik. Het gemaal kan slechts een korte periode uit bedrijf worden gesteld vanwege het continue karakter van het ziekenhuis. Practice-Engineering doet onderzoek en maakt een hersteladvies.
Inspectie gemaal te Leiden.