Een aanbesteding is meer dan een calculatie! Opdrachtgevers willen de juiste partijen voor hun project; en geef ze eens ongelijk!. Naast een marktconforme inschrijving, verlangt men Plannen van Aanpak, Omgevingsplannen en Stakeholders analyses. Men wil zich ervan kunnen overtuigen dat de opdrachtnemer voldoende kennis en kunde in huis heeft de klus te klaren.

Practice-Engineering heeft in de loop der jaren ervaring opgebouwd in het maken van plannen maar ook in het beoordelen ervan. Deze ervaring kunt u gebruiken voor een volgend project. We werken hierbij op basis van exclusiviteit en vertrouwen.

Het succesvol afsluiten van een tender vraagt veel van een organisatie. Prectice-Engineering staat organisaties bij met haar expertise.